Skip to main content
Vi bryr oss om din integritet🙌

Integritetspolicy

Vi tar din integritet på största allvar och respekterar din integritet. Vi vill därför informera dig om hur vi använder och skyddar dina personuppgifter och informera dig om vilka rättigheter du har som kund angående våra personuppgifter vän.

Din personliga information – vad är det?

Din personliga information avser information som kan användas för att identifiera dig som individ. Behandlingen av personuppgifter regleras av (under) den allmänna dataskyddsförordningen, GDPR.

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

På dintrafikskolapartille.se strävar vi kontinuerligt efter att följa GDPR-lagar genom; hålla dina personuppgifter uppdaterade, spara inte mer personuppgifter om dig själv än nödvändigt, skydda dina personuppgifter mot förlust, obehörig åtkomst och missbruk.

Vilka typer av personlig information samlar Din Trafikskola Partille in?

Vi samlar in organisationsnummer/personnummer, adress, namn, telefonnummer, personnummer och mailadress vid behov.

Varför behöver Din Trafikskola Partille samla in och lagra din personliga information?

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi samla in dina personuppgifter för att kunna skriva avtal, fakturera, supporta och tillhandahålla de tjänster vi skapar. Den informationen vi använder och lagrar är endast nödvändig för detta ändamål.

Vilken rättslig grund har Din Trafikskola Partille för att behandla dina personuppgifter?

På Din Trafikskola Partille kan vi komma att behandla dina personuppgifter för att fullgöra ditt avtal, tillåta oss att göra det och/eller följa lokala och europeiska lagar.

Dela din personliga information

Din personliga information är konfidentiell och delas endast med tredje part om du har gett oss tillåtelse att göra det eller av juridiska skäl. Dessa tredje parter som vi delar din information med är skyldiga och bundna av samma lagar och regler som Din Trafikskola Partille AB. Det här handlar om att skydda din information och att endast använda den för att utföra den tjänst de tillhandahåller genom oss. När de inte längre behöver dina uppgifter för att driva tjänsten skickar de uppgifterna enligt Din Trafikskola Partille:s säkra process.

På Din Trafikskola Partille säljer vi aldrig dina personuppgifter till tredje part.

Insamlad eller anonymiserad data med raderad personlig information

På Din Trafikskola Partille kan vi ibland tillhandahålla aggregerad och/eller anonymiserad data till tredje part. Detta innebär att din personliga information som kan användas för att identifiera dig har tagits bort från informationen (t.ex. men inte begränsat till: personnummer, e-post, telefon).

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behåller inte dina personuppgifter längre än nödvändigt under en period på minst 5 år för att följa svenska regler (SFSA).

Rättigheter till dina personuppgifter

Om du inte är undantagen från GDPR, har du följande rättigheter med avseende på dina personuppgifter:

”Rätten att begära att Din Trafikskola Partille korrigerar personuppgifter personuppgifter om det har visat sig vara felaktigt eller inaktuell;

”Rätten att begära radering av dina personuppgifter när det inte längre är nödvändigt för Din Trafikskola Partille (med förbehåll för bankvillkor, lagar och sedvänjor, dina uppgifter lagras och all identifierande information raderas);

” rätt att begära att Din Trafikskola Partille ska förse dig med en kopia av dina personuppgifter i den utsträckning det är möjligt, i syfte att skicka sådana uppgifter direkt till en annan personuppgiftsansvarig;

”I händelse av en tvist om riktigheten eller behandlingen av dina personuppgifter, du har rätt att begära att en begränsning sätts för behandlingen vidare behandling,

”Rätt att återkalla ditt samtycke, om vi inte har någon laglig grund att behandla dina personuppgifter,

”Rätt att klaga till Dataombudsmannen.
9 87 Fortsatt behandling

Om vi ​​vill använda dina personuppgifter för ett nytt ändamål som inte nämns i denna integritetspolicy kommer vi att meddela dig igen. Detta meddelande kommer att förklara denna nya användning för dig innan behandlingen påbörjas. Relevanta behandlingsändamål och villkor kommer också att anges. Vi kommer att be om ditt samtycke innan vidare behandling.

Klagomål

Om du har några åsikter om hur Din Trafikskola Partille hanterar dina personuppgifter eller hur dina uttalade åsikter hanteras har du rätt att klaga till Säkerhetsansvarig med Din Trafikskola Partille’s uppgifter på info@dintrafikskolapartille.se eller hos Datarevision.

Vad är Cookie?

Denna integritetspolicy förklarar vad cookies är och hur vi använder dem. Du bör läsa denna policy för att förstå vad cookies är, hur vi använder dem, vilka typer av cookies vi använder i.e, informationen vi samlar in med hjälp av cookies och hur den informationen används och hur man kontrollerar cookie-inställningar.

Hur använder vi cookies ?

Som de flesta onlinetjänster använder vår webbplats cookies från första part och tredjepartscookies för ett antal syften. cookies från första parten är oftast nödvändiga för att webbplatsen ska fungera på rätt sätt och de samlar inte in någon av dina personliga identifierbara uppgifter.

De tredjepartscookies som används på våra webbplatser används främst för att förstå hur webbplatsen presterar, hur du interagerar med vår webbplats, håller våra tjänster säkra, tillhandahåller annonser som är relevanta för dig och allt som allt ger dig en bättre och förbättrad användarupplevelse och hjälpa till att påskynda dina framtida interaktioner med vår webbplats.

Vad typer av cookies använder vi ?

Nödvändiga cookies är absolut nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. Denna kategori innehåller endast cookies som säkerställer grundläggande funktioner och säkerhetsfunktioner på webbplatsen. Dessa cookies lagrar ingen personlig information.

Funktionella cookies hjälper till att utföra vissa funktioner som att dela innehållet på webbplatsen på sociala medieplattformar, samla in feedback och andra tredjepartsfunktioner.

Prestanda
Prestandakakor används för att förstå och analysera de viktigaste prestandaindexen på webbplatsen. Hjälper till att leverera en bättre användarupplevelse för dig som besökare.

Analytiska cookies används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen. Dessa cookies hjälper till att ge information om mätvärden för antalet besökare, avvisningsfrekvens, trafikkälla …

Marknadsföring cookies används för att ge besökarna relevanta annonser och marknadsföringskampanjer. Dessa cookies spårar besökare över webbplatser och samlar in information för att tillhandahålla anpassade annonser.

Andra
Okategoriserade eller andra kakor är de som analyseras och som ännu inte har klassificerats i en kategori.

Inställningar

Dessa cookies hjälper oss att lagra dina inställningar och surf preferenser som språk preferenser så att du får en bättre och effektiv upplevelse vid framtida besök på webbplatsen.

Hur kan jag kontrollera cookie-inställningarna?

Om du bestämmer dig för att ändra dina inställningar senare genom din surfingssession kan du klicka på fliken ”Integritetspolicy” på skärmen. Detta visar meddelandet om samtycke igen så att du kan ändra dina preferenser eller dra tillbaka ditt samtycke helt.

Utöver detta ger olika webbläsare olika metoder för att blockera och ta bort cookies som används av webbplatser. Du kan ändra inställningarna i din webbläsare för att blockera / ta bort cookies. Besök wikipedia.org, www.allaboutcookies.org om du vill veta mer om hur du hanterar och tar bort cookies.

Körkort på första prov
90

*körprov bokade genom skolan

Timmar Undervisat
20000

*statistik från våra föregående elever

Ratten väntar på dig

Kom igång med din körkortsresa nu! 🚀

Se våra utbildningar